OUG privind arondarea creşelor de stat unităţilor de învăţământ preşcolar cu program prelungit – pe agenda şedinţei de guvern

Guvernul urmează să adopte în şedinţa de vineri un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, potrivit căruia, începând cu anul şcolar 2021-2022, creşele de stat sunt arondate, la solicitarea primarilor, urmare a hotărârilor autorităţilor deliberative, prin decizie a inspectoratele şcolare judeţene sau al municipiului Bucureşti, unităţilor de învăţământ preşcolar cu program prelungit, cu personalitate juridică.

"În cazul în care autorităţile administraţiei publice locale nu solicită arondarea, creşele de stat rămân instituţii publice de subordonare locală, cu personalitate juridică, finanţarea fiind asigurată în conformitate cu prevederile alineat (4^1), cu obligaţia de a sigura serviciile menţionate la alineat (1^1). Autorităţile administraţiei publice locale pot contribui la finanţarea acestora, în limita bugetului aprobat. În acest caz, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti asigură coordonarea metodologică a respectivelor creşe. Prin excepţie de la prevederile alin.(1^2) ca urmare a contribuţiei la finanţarea acestora, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti pot decide arondarea creşelor unor unităţi de învăţământ preşcolar cu program normal. Inspectoratele şcolare (…) finalizează procedura de arondare a creşelor la unităţile de învăţământ preuniversitar preşcolar până la data de 1 octombrie 2021, cu informarea Ministerul Educaţiei", se arată în nota de fundamentare a proiectului de OUG.

Alte trei proiecte de acte normative dedicate domeniului Educaţiei urmează să fie dezbătute în primă lectură, potrivit agendei şedinţei de guvern.

Astfel, va fi discutat un proiect de ordonanţă de urgenţă privind aprobarea şi implementarea Programului Naţional de Suport pentru Copii, în contextul pandemiei de COVID-19 – "Din Grijă pentru Copii".

Prin acest proiect se propune, potrivit notei de fundamentare: "protejarea integrităţii psiho-emoţionale a copiilor prin crearea unor mecanisme de evaluare şi intervenţie pentru asigurarea sănătăţii psiho-emoţionale şi mintale a acestora în perioada pandemiei de COVID-19 şi post-pandemie; dezvoltarea unui mecanism de prevenire şi intervenţie multidisciplinară pentru situaţiile de violenţă de natură fizică, sexuală şi emoţională în cadrul familial, instituţional, comunitar şi online".

Tot în primă lectură urmează să fie dezbătut şi proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de Implementare a Proiectului "România Educată".

De asemenea, Executivul va discuta în primă lectură şi un proiect de hotărâre pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2021-2022. AGERPRES/(AS – autor: Daniel Florea, editor: Florin Marin, editor online: Simona Aruştei)

Sursa: Agerpres

Publicat în Fără categorie